Wkłady filtracyjne do gazów

służą do wydzielania z gazów zanieczyszczeń stałych i ciekłych. Usuwają z wysoką skutecznością cząstki o średnicach równych i mniejszych od 1μm. Służą do filtracji gazów:
•  technologicznych,
•  gorących,
•  agresywnych,
•  sprężonych.


Maksymalna temperatura pracy zastosowanych przegród filtracyjnych wynosi 673K (400°C). Wytwarzane są w różnych wykonaniach oraz wielkościach.