Wkłady filtracyjne do gazu ziemnego

służą do oczyszczania gazu ziemnego z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
Usuwają z wysoką skutecznością cząstki stałe, a w specjalnym wykonaniu usuwają zanieczyszczenia ciekłe występujące w postaci kropel i mgły.
Wytwarzane są w różnych wielkościach i wykonaniach, zależnie od potrzeb i wymagań.