Wkłady filtracyjne do powietrza

służą do oczyszczania powietrza z drobnych zanieczyszczeń stałych. Znajdują zastosowanie w przemysłowych instalacjach powietrza technologicznego oraz sprężonego powietrza (przed sprężarką). Wkłady filtracyjne do powietrza mogą pracować w układzie jedno- bądź wielostopniowym. Produkowane są w różnych wielkościach oraz w trzech rodzajach, jako:
•  rękawowe,
•  kasetowe,
•  płytowe.

Maksymalna temperatura pracy przegród filtracyjnych wynosi 373K (100°C).

Wytwarzane są w różnych wielkościach i wykonaniach, zależnie od potrzeb i wymagań.