picture-11.jpg

logotypy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Wzrost konkurencyjności firmy OMEGA Engineering Sp. z o.o. poprzez budowę i modernizację infrastruktury produkcyjnej, badawczej i informatycznej skutkującej wdrożeniem nowych/ulepszonych produktów OMEGA Engineering sp. z o.o.

Koszt całkowity: 4 067 375,57 PLN

Wartość dofinansowania: 750 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

omega-engineering-siedziba