picture-08.jpg

Odemglacze - demistery

służą do usuwania z gazów technologicznych z wysoką skutecznością mgły i kropel cieczy o średnicach mniejszych od 3μm.
Używane są w celu:
•  ochrony środowiska,
•  ochrony instalacji przed korozją,
•  odzyskiwania cennych substancji.


Dzięki swoim zaletom (wysoka sprawność, małe opory, duża niezawodność działania) odemglacze znajdują zastosowanie w takich gałęziach przemysłu, jak: wytwarzanie kwasu siarkowego, azotowego i chloru; przetwarzanie tworzyw sztucznych; wytwarzanie mocznika i saletry amonowej itp. Wykonywane są w wersji wiszącej i stojącej; jako jedno - i dwuświecowe.

Wytwarzane są w różnych wielkościach i wykonaniach, zależnie od potrzeb i wymagań.

Wkłady filtracyjne do gazów

służą do wydzielania z gazów zanieczyszczeń stałych i ciekłych. Usuwają z wysoką skutecznością cząstki o średnicach równych i mniejszych od 1μm. Służą do filtracji gazów:
•  technologicznych,
•  gorących,
•  agresywnych,
•  sprężonych.


Maksymalna temperatura pracy zastosowanych przegród filtracyjnych wynosi 673K (400°C). Wytwarzane są w różnych wykonaniach oraz wielkościach.

Wkłady filtracyjne do gazu ziemnego

służą do oczyszczania gazu ziemnego z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
Usuwają z wysoką skutecznością cząstki stałe, a w specjalnym wykonaniu usuwają zanieczyszczenia ciekłe występujące w postaci kropel i mgły.
Wytwarzane są w różnych wielkościach i wykonaniach, zależnie od potrzeb i wymagań.

Wkłady filtracyjne do powietrza

służą do oczyszczania powietrza z drobnych zanieczyszczeń stałych. Znajdują zastosowanie w przemysłowych instalacjach powietrza technologicznego oraz sprężonego powietrza (przed sprężarką). Wkłady filtracyjne do powietrza mogą pracować w układzie jedno- bądź wielostopniowym. Produkowane są w różnych wielkościach oraz w trzech rodzajach, jako:
•  rękawowe,
•  kasetowe,
•  płytowe.

Maksymalna temperatura pracy przegród filtracyjnych wynosi 373K (100°C).

Wytwarzane są w różnych wielkościach i wykonaniach, zależnie od potrzeb i wymagań.

Wkłady filtracyjne do usuwania mgły olejowej

służą do oczyszczania gazów technologicznych z mgły i drobnych kropel oleju (np. za sprężarkami śrubowymi). Wielowarstwowa przegroda filtracyjna, zapewnia skuteczne odprowadzanie wykroplonej cieczy z gazów technicznych (np. amoniak, freon). Dostępne w różnych wielkościach, zależnie od indywidualnych potrzeb i wymagań.

Maksymalna temperatura pracy zastosowanych przegród filtracyjnych wynosi 373K (100°C).

Wytwarzane są w różnych wielkościach i wykonaniach, zależnie od potrzeb i wymagań.

Inne produkty i usługi

wykonywane sa na zlecenie Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu techniczno-handlowym.