picture-07.jpg

Przedmiotem działalności firmy OMEGA Engineering Sp. z o.o. jest projektowanie i produkcja urządzeń filtracyjnych opartych o własne innowacyjne technologie. Urządzenia te stosowane są w zakładach chemicznych, hutach metali kolorowych, zakładach produkujących nawozy sztuczne i tworzywa, w przesyle gazu i w innych zakładach przemysłowych. Służą do oczyszczania gazów i cieczy w technologii produkcji jak również do oczyszczania gazów emitowanych do atmosfery.

Urządzenia filtracyjne są wytwarzane w odpowiedzi na konkretne potrzeby odbiorców. Uwzględniają specyfikę procesów, są indywidualnie projektowane i dobierane, a każde rozwiązanie zawiera nowe elementy techniczne. Świadczone są również usługi serwisowe i wykonywana regeneracja filtrów, która przyczynia się do racjonalizacji wydatków klientów.

Od ponad 30 lat OMEGA Engineering Sp. z o.o. integruje swoje działania z najważniejszymi celami swoich Klientów. Oferuje korzyści jakie można osiągnąć z zastosowania urządzeń filtracyjnych. Wykazała to praktyka przemysłowa oraz badania laboratoryjne. Dowodem na to są również nasi prestiżowi Klienci oraz referencje, jakie od nich uzyskujemy. Nie tylko jesteśmy postrzegani jako solidny dostawca produktów oraz usług, ale również jako stabilny i pewny pracodawca. Wizerunek ten zawdzięczamy wieloletniemu doświadczeniu naszych pracowników, umacnianiu postawy projakościowej oraz promocji przekazywania wiedzy i umiejętności młodszemu pokoleniu.

W oparciu o własne technologie OMEGA Engineering wytwarza i regeneruje:

  • odemglacze (demistery)
  • wkłady filtracyjne do gazów, w tym gorących i agresywnych chemicznie
  • wkłady filtracyjne do gazu ziemnego
  • wkłady filtracyjne do sprężonego powietrza
  • wkłady filtracyjne do powietrza
  • wkłady filtracyjne do usuwania mgły olejowej
  • inne urządzenia filtracyjne

OMEGA Engineering Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu innowacyjnego.

 logotypy